วันอาทิตย์ที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2554

แบบทดสอบก่อนสอบปลายภาค

1. หน้าที่ของคอมพิวเตอร์แต่ละเครื่องในระบบเครือข่ายแบ่งตามลักษณะสำคัญได้ 2 ประเภทประเภทที่มีสิทธิเท่าเทียมกันเรียกว่าอย่างไร
2. อะไรต่อไปนี้ไม่ใช่องค์ประกอบของระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
3. ระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์คืออะไร
4. การเขียนFlowchart ที่งานที่สุดในทั้ง 3รุปแบบแล้วแบบที่เรียกว่า Loop Structureแล้วแยกได้อีก2แบบแบบไหนที่ต้องดูเงื่อนไขก่อนแล้วจึงดำเนินการ
5. การเขียนFlowchart ที่งานที่สุดในทั้ง 3รุปแบบแล้วแบบที่เรียกว่า Loop Structureแล้วแยกได้อีก2แบบแบบไหนที่ต้องดูคำสั่งก่อนแล้วจึงดำเนินการตามเงื่อนไข
6. LAN เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันอย่าง
7. ข้อใดคือเทคโนโลยีรักษาความปลอดภัย
8. อินเตอร์เน็ทมีแหล่งกำเนิดมาจากที่ใดในโลก
9. การใช้คอมพิวเตอร์ในที่ห่างไกลเรานิยมเรียกว่าอย่างไรธ
10. หลักเกณฑ์ทั่วไปของการเขียนผังานต้องเริ่มต้นด้วยการทำงานแบบใดการ
11. ข้อใดไม่ได้จัดอยู่ในชนิดของFirewallที่นักเรียนศึกษา
12. การทำงานของFlowchart แบ่งเป็นสองประเภทคืออะไรบ้าง
13. การ์ดแลนคืออุปกรณ์ที่ใช้ทำหน้าที่อะไร
14. เครือข่ายอินเตอร์เน็ทเป็นคำผสมระหว่างคำว่าIntercomnectiondy
15. การเขียนFlowchart ที่งานที่สุดในทั้ง 3รุปแบบคือแบบใด
16. ข้อจำกัดข้องการเขียนผังงานคือข้อใด
17. หน่วยมาตราฐานที่รวบรวมและกำหนอมาตราฐานสัญลักษณ์ของการเขียน Flowchart คือที่ใด
18. สื่อกลางในการส่งข้อมูลระหว่างเครื่องคอมพิวเตอร์คือข้อใด
19. ข้อใดคือความสำคัญของระบบเครื่อข่ายคอมพิวเตอร์ที่เห็นได้ชัดเจนที่สุด
20. หน่วยมาตราฐานที่รวบรวมและกำหนอมาตราฐานสัญลักษณ์ของการเขียนFlowchartคือที่ใด
21. การโอนย้ายข้อมูลระหว่างกันบนระบบเครือข่ายเราเรียกว่าอย่างไร
22. ผังงานคืออะไร
23. IP address ในระบบเครือข่ายมีความสำคัญอย่างไร
24. การเขียนแผนผังที่ถูต้องควมีลักษณะการเขียนอย่างไร
25. WAN เป็นระบบเครือข่ายที่เชื่อมต่อกันอย่างไร
26. Proxy Server คืออะไร
27. คำว่า จดหมายอิเล็กทรอนิกส์ เรียกอีกอย่างว่าอะไร?
28. File ข้อมูลนามสกุล .doc สามารถเปิดดูจากโปรแกรมใดได้
29. โปรแกรมปฎิบัติการที่นิยมใช้ในการทำระบบเครือข่ายคือโปรแกรมใด
30. ข้อใดต่อไปนี้ไม่ได้เป็นการเข้าโจมตีเครือข่าย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น