วันจันทร์ที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2554

สอบซ่อมกลางภาค

ซ่อมกลางภาค

คำถามบทที่1
1)อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สำคัญมีอะไรบ้าง?
ตอบ 1.1กล่องซีพียู 1.2แป้นพิมพ์ 1.3เมาส์ 1.4จอภาพ 1.5ลำโพง

2)ระบบคอมพิวเตอร์ประกอบด้วยองค์ประกอบ4ประการได้แก่?
ตอบ 2.1ฮาร์ดแวร์ 2.2ซแฟแวร์ 2.3พีเพิลแวร์ 2.4ข้อมูล

3)ประเภทคอมพิวเตอร์แบ่งได้กี่แบบ?
ตอบ 3.1แบ่งตามขนาด 3.2แบ่งตามลักาณะข้อมูล 3.3แบ่งตามวัสถุประสงค์การใช้

4)แบ่งตามขนาดคือ?
ตอบ แบ่งตามความสามารถในการทำงานของคอมพิวเตอร์

5)แบ่งตามลักษณะข้อมูลคือ?
ตอบ การแบ่งประเภทข้อมูลที่รับเข้าสู่การประมวลผลคอมพิวเตอร์

6)แบ่งตามวัสถุประสงค์การใช้คือ?
ตอบ การแบ่งประเภทคอมพิวเตอร์ตามวัสถุประสงค์ที่สรางขึ้นมาและการนำมาประยุกย์ใช้

7)แบ่งตามขนาดแบ่ง4ประเภทคือ?
ตอบ 7.1ไมดครคอมพิวเตอร์ 7.2มินิคอมพิวเตอร์ 7.3เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ 7.4ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

8)แบ่งตามลักษระข้อมูลแบ่งได้3ประเภทคือ?
ตอบ 8.1อนาลอกคอมพิวเตอร์ 8.2ดิจิตอลคอมพิวเตอร์ 8.3ไฮบริคคอมพิวเตอร์

9)ไมโครคอมพิวเตอร์คืออะไร
ตอบ คอมพิวเตอร์พกพาหรือ notebook

10)มินิคอมพิวเตอร์ คืออะไร
ตอบ คอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่มีความเร็วในการประมวลผล

คำถามบทที่2
1)การทำงานคอมพิวเตอร์เริ่มจากอะไร
ตอบ เริ่มจากการป้อนข้อมูล เข้าทางหน่วยป้อนข้อมูล

2)input unit คืออะไร
ตอบ หน่วยรับข้อมูล

3)หน่วยประมวลผลข้อมูลคือ
ตอบ CPU

4)Memory unit คืออะไร
ตอบ หน่วยความจำ

5)Output unit คืออะไร
ตอบ หน่วยแสดงผล

6)ขั้นตอนการทำงานของคอมพิวเตอร์มีกี่ขั้นตอน?
ตอบ 3ขั้นตอน

7)ขั้นตอนของคอมพิวเตอร์มี3ขั้นตอนอะไรบ้าง?
ตอบ รับข้อมูล ประมวลผลข้อมูล แสดงผลข้อมูล

8)processคืออะไร
ตอบ การประมวลผลข้อมูล

9)การแสดงผลข้อมูลมีอุกรณ์ต่อพ่วงอะไรบ้าง
ตอบ จอภาพ monitor

10)คีย์บอร์ดมีหน้าที่อะไร
ตอบ ป้อนข้อมูล

คำถามบทที่3
1)DOS คืออะไร
ตอบ ระบบปฎิบัติการ

2)คอมพิวเตอร์ทำงานเป็นอะไร?
ตอบ ทำหน้าที่เป็นตัวกลางในการติดต่อกับฮาร์ดแวร์ของเครื่องโดยตรง

3)โปรแกรมไอไอเอส (IIS) เป็นโปรแกรมที่อยู่บนระบบปฏิบัติการในข้อใด
ตอบ ได้ทุกระบบปฎิบัติการ

4)เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่ให้บริการสำหรับเก็บเอกสารเว็บเพจและนำเสนอข้อมูลเอกสารเว็บเพจมีชื่อเรียกว่าอะไร
ตอบ เว็บเซอร์เวอร์

5) โปรแกรมไอไอเอส (IIS)ทำหน้าที่?
ตอบ ทำหน้าที่เป็นเครื่องให้บริการ โปรแกรมใดที่ต้องทำการติดตั้งเพิ่มเติมสำหรับให้เครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้นให้บริการทางด้านเครื่องเว็บเซอร์

6)แฟ้มข้อมูลในข้อใดไม่นิยมใช้เป็นชื่อแฟ้มข้อมูลหน้าแรกของเว็บไซต์?
ตอบ None.html
7)เว็บไซต์ที่ให้บริการฟรีทางด้านให้พื้นที่ในการเก็บข้อมูลมีชื่อเรียกคืออะไร?
ตอบ Free Web Hosting
8)เมื่อทำการติดตั้งโปรแกรมที่ทำหน้าที่เป็นเว็บเซอร์เวอร์เรียบร้อยแล้ว หากต้องการทดสอบว่าใช้งานได้หรือไม่จากเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องนั้น จะต้องใช้ URL ?
ตอบ http: / / localhost
9)ไม่ถูกต้องเกี่ยวกับเว็บไซต์ที่ให้บริการทางด้านพื้นที่สำหรับการเก็บคืออะไร?
ตอบ มีการบริการให้คำแนะนำและช่วยเหลือปัญหาที่เกิดขึ้นต่างๆ เป็นอย่างดี

10)  ประเภทของระบบปฏิบัติการตามลักษณะการทำงานมีกี่ประเภท?
ตอบ 3ประเภท

คำถามบทที่4
1)หน้าต่างwindowsมีชื่อเรียกส่วนประกอบต่างๆคือ
ตอบ เดสก์ท็อป ไอคอน ถังขยะ ทาสก์บาร์ ซิสเต็มเทรย์ ทูลสทิป ปุ่มสตาร์ท

2)เดสก์ท็อปคืออะไร
ตอบ พื้นที่หน้าจอเมื่อเริ่มต้นเข้าสู่โปรเเกรม

3)ไอคอนคืออะไร
ตอบ สัญลักษณ์หรือรูปที่ใช้แทนโปรแกรม

4)ถังขยะคืออะไร
ตอบ โฟลเดอร์ที่เก็บไฟล์ที่เราทิ้ง

5)ทาสก์บาร์คืออะไร
ตอบ แถบงาน

6)ซิสเต็ม เทรย์ คืออะไร
ตอบ ใช้แสดงเวลา

7)ทูลสทิป คืออะไร
ตอบ เมื่อเราเลื่อนเมาส์ไปยังไอคอนใดมันจะขึ้นกรอบสีเหลืองนั้นเรียกว่าทูลสทิป

8)ปุ่มสตาร์ท คืออะไร
ตอบ จุดเริ่มต้นของโปรแกรมต่างๆ

9)สกรีนเซฟเวอร์ คืออะไร
ตอบ เป็นโปรแกรมสำหรับพักหน้าจอ

10)การออกจากWINDOWS คือ
ตอบ การ Restart หรือ stand By

คำถามบทที่5
1)Change the name คืออะไร
ตอบ เปลี่ยนชื่อผู้ใช้

2)Chang the passwordคืออะไร
ตอบ เปลี่ยนรหัสผุ้ใช้

3)Remove the password คืออะไร
ตอบ ย้ายหรือลบรหัสผู้ใช้

4)Change the picture คืออะไร
ตอบ เปลี่ยนภาพผู้ใช้

5)Change the account type คืออะไร
ตอบ เปลี่ยนชนิดของผู้ใช้

6)Delete the account คืออะไร
ตอบ ลบผู้ใช้

7)ผู้ใช้ในระดับใดที่สามารถ Log On  เข้าไปสร้าง User Account ได้
ตอบ Adminstrator
8)ผู้ใช้ในระดับใดสามารถเปิดและปิดการใช้งานผู้ระดับ Guest ได้
ตอบ Administrator
9)ข้อใดถูกต้อง 
ตอบ Guest เปิดการใช้งานตัว้องได้
10)ข้อความที่ปรากฎว่า " Do you want to keep you's files ? " เป็นส่วนหนึ่งของขั้นตอนใด
ตอบ การลบผู้ใช้
คำถามบทที่6
1.คำสั่งใดที่ใช้ในการเปลี่ยนชื่อไฟล์ โฟลเดอร์
ตอบ Rename
2.คำสั่งใดที่ใช้ในการลบไฟล์หรือโฟลเดอร์
ตอบ Delete
3.การจัดเรียงไฟล์และโฟลเดอร์แบบ Show in Group  เป็นการจัดเรียงแบบใด
ตอบ เรียงตามกลุ่มตัวอักษรแรกของชื่อ
4.การจัดเรียงไฟล์และโฟลเอดร์แบบ Size เป็นการจัดเรียงแบบใด
ตอบ เรียงตามขนาดความจุของไฟล์หรือโฟลเดอร์
5.เมื่อไฟล์หรือฟลเดอร์ถูกลบทิ้งจะย้ายไปอยู่ที่ใด
ตอบ ถังขยะ
6.ข้อใดถูกต้อง
ตอบ ไฟล์ที่อยู่ในถังยะสามารถกู้คืนได้
7.การเรียกดูคุณสมบัติของโฟลเดอร์ใช้คำสั่งใด
ตอบ Search
8.Read-only คือคุรสมบัติแบบใดของโฟลเดอร์
ตอบ ไม่มีข้อใดถูก
9.Hidden คือคุณสมบัติแบบใดของโฟลเดอร์
ตอบ เขียนโฟลเดอร์นี้ได้
10.การค้นหาไฟล์หรือโฟลเดอร์ใช้โปรแกรม
ตอบ Help and Support

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น