วันอาทิตย์ที่ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2554

                                                           บทที่1
1.บุคลากรในข้อใดมีความรู้ด้านคอมพิวเตอร์มากที่สุด

ตอบ   นักวิเคราะห์ระบบ

2. ข้อใดคือยูติลิตี้โปรแกรม

ตอบ wimzip

3. ข้อใดถือว่าเป็นองค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการป้อนข้อมูลเข้าสู่เครื่องคอมพิวเตอร์

ตอบ แป้นพิมพ์

4. ข้อใดไม่ใช่ซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์

ตอบ games

5. ในกรณีที่ต้องการต่อสายเมาส์ต้องต่อเข้ากับอุปกรณ์ใด

ตอบ เมนบอร์ด

6. ข้อใดไม่ใช่หน่วยความจำสำรอง

ตอบ รอม

7. คอมพิวเตอร์ประเภทใดที่น่าจะนำไปใช้มากที่สุด

ตอบ อนาลอกคอมพิวเตอร์

8. ข้อใดไม่ใช่ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

ตอบ ซุปเปอร์แวร์

9. องค์ประกอบคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการแสดงผลคือข้อใด

ตอบ จอภาพ

10. ซอฟต์แวร์ที่เป็นภาษาของคอมพิวเตอร์คือข้อใด

ตอบ basic

                                                      บทที่2

1. ข้อใดคืออุปกรณ์ด้านอินพุทยูนิต

ตอบ เมาส์

2. หน่วยประมวลผลกลางคือข้อใด

ตอบ ซีพียู

3. ข้อใดไม่ใช่อุปกรณ์ต่อพ่วง

ตอบ เมนบอร์ด

4. เครื่องพิมพ์ที่ใช้หลักการฉีดพ่นหมึกคือข้อใด

ตอบ อิงค์เจต

5. การที่ให้ปากาเคลื่อนที่ไปมาบนแกนโลหะเพื่อวาดภาพลงบนกระดาษเป็นหลักการของอุปกรณ์ชนิดใด

ตอบ flatbed plotter

6. อุปกรณ์ที่ทำหน้าที่อ่านรหัสข้อมูลที่ติดบนสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ คืออุปกรณ์ใด

ตอบ barcodr reader

7. หน่วยความจำภายในกล้องดิจิตอลสามารถเก็บภาพได้ประมาณกี่ภาพ

ตอบ 20

8. ข้อใดไม่ใช่สื่อที่ใช้ในการบันทึกข้อมูล

ตอบ รอม

9. สื่อบันทึกข้อมูลที่มีความจุมากกว่า4.7 GBคือข้อใด

ตอบ ดีวีดีรอม

10. ข้อใดคือคูณสมบัติของแฮนดี้ไดร์ฟ

ตอบ พกพาสะดวกจุข้อมูลมาก

                                                 บทที่3

1. ข้อใดไม่ใช่หน้าที่ของโปรแกรมระบบปฎิบัติการ

ตอบ จำข้อมูลช่วงที่มีการป้อนไฟ

2. ข้อดีของระบบปฎิบัติการ DOS คือข้อใด

ตอบ ทำงานในโหมดตัวอักษร

3. ข้อเสียของระบบปฎิบัติการวินโดวส์95 คือข้อใด

ตอบ ต้องสั่งงานโดยใช้เมาส์

4. วินโดวส์95 ต่างจากวินโดวส์98 อย่างไร

ตอบ ใช้ทรัพยากรมากกว่า dos

5. ระบบปฎิบัติการใดน่าจะมีความเหมาะสมในยุคปัจจุบัน (พ.ศ. 2547) มากที่สุด

ตอบ windowsXP

6.  ระบบปฎิบัติการที่เหมาะสมกับคอมพิวเตอร์เมนเฟรมและการติดต่อสื่อสารระยะไกลคือข้อใด

ตอบ Unix

7. ระบบปฎิบัติการประเภท open source คือข้อใด

ตอบ Linux

8. ระบบปฎิบัติการใดเหมาะกับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ sun

ตอบ solaris

9. ระบบปฎิบัติการที่สร้างขึ้นมาเพื่อใช้กับคอมพิวเตอร์แบบพกพาคือข้อใดไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น